Home

Welkom bij Vereniging Regio Water

 

Vereniging Regio Water legt de verbinding van het (groot) stedelijk gebied met water. Vereniging Regio Water pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het beter benutten van de historische vaarwegen voor waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving. Onze bezoekers kunnen hier alles lezen over de vereniging, de leden, en het laatste nieuws met betrekking tot de projecten waar VRW zich voor inzet. 

 

PR weekend Reeuwijk 054.jpg

Nieuws

Rondje langs de gemeenten

Alle leden van VRW krijgen komende maanden bezoek van een vertegenwoordiger van VRW. Hierin willen we verschillende onderwerpen agenderen.

> lees verder

Hoe slaagt een project

Wat moet je doen om een ruimtelijk economisch project te doen slagen? Hoe versterk je ruimtelijke kwaliteit zodat toeristen er graag komen?

> lees verder

Recente Tweets

Lees meer op Twitter